تبلیغات
دریافت كد لوگو وبلاگ فرهنگی و قرانی صعود - جلسات تدریس حفظ قران کریم

مجموعه جلساتی که به صورت مجازی برای دوستان پیگیر و طالب حفظ قران در این وبلاگ بیان کردم. به این امید که مورد توجه دوستان قرار بگیره و دعای خیرشون شامل حال بنده بشه.

جلسه اول کلاس حفظ قران کریم(کلیاتی از حفظ قران)

جلسه دوم کلاس حفظ قران کریم(روش حفظ یک صفحه)

جلسه سوم کلاس حفظ قران کریم(برنامه نمونه هفته اول)

جلسه چهارم کلاس حفظ قران کریم (نوار ، طرز استفاده و اهمیت آن)

جلسه پنجم کلاس حفظ قران کریم (انواع روشهای مرور محفوظات و اهمیت آن)