تبلیغات
دریافت كد لوگو وبلاگ فرهنگی و قرانی صعود - ترتیل استاد محمد عبدالباسط عبدالصمد

در این پست مجموعه کامل ترتیل استاد محمد عبدالباسط عبدالصمد رو تقدیم شما عزیزان قرار دوست میکنیم. ویژگی اصلی این تلاوت اصالت اون و رعایت کامل اصول و ضوابط مربوط به یک ترتیل استاندارد هست. این ترتیل به نظر شخصی من در ردیف سه ترتیل برتر جهان اسلام است. یعنی ترتیل های استاد منشاوی استاد عبدالباسط و استاد محمود علی البنا

برای دریافت تلاوتهای بیشتر میتوانید به بانک تلاوت مراجعه کنید

برای دریافت این مجموعه ترتیل به ادامه مطلب بروید


 
جزءها حزب اول حزب دوم حزب سوم حزب چهارم
جزء اول
3.62 MB

3 MB

4.8 MB

4.9 MB
جزء دوم
4.66 MB

4.32 MB

4.93 MB

2.64 MB
جزء سوم
2,79MB

3,52 MB

3,68 MB

4,44 MB
جزء چهارم
3.97 MB

3.94 MB

3.07 MB

3.39 MB
جزء پنجم
3.77 MB

3.52 MB

3.27 MB

3.45 MB
جزء ششم
3.24 MB

4.08MB

3.19 MB

3.63 MB
جزء هفتم
3.21 MB

4.60 MB

4.46 MB

4.41 MB
جزء هشتم
3.45 MB

3.84 MB

5 MB

4.65 MB
جزء نهم
4.69 MB

4.54 MB

3.40 MB

3.09 MB
جزء دهم
3.32 MB

3.22 MB

2.55 MB

3.11 MB
جزء یازدهم

 


3.02 MB

3.35 MB

3.33 MB

3.53 MB
جزء دوازده
3.04 MB

3.24 MB

3.08 MB

3.88 MB
جز سیزده
3.43 MB

2.82 MB

2.88 MB

3.09 MB
جزء چهارده
3.22 MB

3.09 MB

3.22 MB

3.16 MB
جزء پانزده
3.74 MB

3.74 MB

3.97 MB

3.45 MB
جز شانزده
3.78 MB

4.23 MB

4.07 MB

3.45 MB
جزء هفده
3.03 MB

3.99 MB

3.66 MB

3.51 MB
جزء هجده
3.98 MB

3.62 MB

3.38 MB

2.79 MB
جزء نوزدهم
2.66 MB

3.32 MB

3.76 MB

4.24 MB
جزء بیست
3.81 MB

4.23 MB

3.52 MB

3.78 MB
جزء بیست و یکم
4.23 MB

3.61 MB

2.79 MB

2.42 MB
جزء بیست و دوم
3.06 MB

2.54 MB

3.64 MB

3.51 MB
جزء بیست و سوم
3.01 MB

3.06 MB

3.31 MB

4.37 MB
جزء بیست و چهارم
3.76 MB

3.43 MB

3.94 MB

3.37 MB
جزء بیست و پنجم
3.57 MB

3.55 MB

4.34 MB

4.40 MB
جزء بیست و ششم
4.60 MB

4.22 MB

3.06 MB

3.41 MB
جزء بیست و هفتم
3.59 MB

3.35 MB

4.16 MB

3.66 MB
جزء بیست وهشت
3.94 MB

4.71 MB

3.36 MB

3.30 MB
جزء بیست و نهم
3.66 MB

4.30 MB

4.27 MB

3.47 MB
جز سی
3.56 MB

3.12 MB

3.34 MB

3.94 MB

موضوع :  ----- « بخش قران کریم » ----- ،-- تلاوتهای صوتی ،-- ترتیل قران کریم ،

نوشته شده توسط : سما  روز جمعه 29 مهر 1390 در ساعت 12:51 ب.ظ  | نظرات()